Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie Świeltica "Jutrzenka"   

mgr Justyna Górska - Sekuła

Główny księgowy 

mgr Weronika Krupa